76 GP Vila-real

4 - 5 Maio

España

Kilómetros: 264
Etapas: 2
Valoración Federación: 2.12.2

4 de mayo
Etapa 1 | 137 km | 13:00 h
Vila-Real | Morella
5 de mayo
Etapa 2 | 126 km | 9:30 h
Morella | Vila-Real

Alineación